สมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวันเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของ ผู้ปกครอง และครู ทำงานร่วมกันโดย ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ นักเรียน สมาคมฯ

ผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียน มุ่งสนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี สวัสดิการ กิจกรรม..

ให้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมที่สำคัญจากบ้าน สู่โรงเรียน และ จากโรงเรียนมาสู่บ้าน..

สมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวันเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของ ผู้ปกครอง และครู ทำงานร่วมกันโดย ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ นักเรียน สมาคมฯ มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็น 2 ช่วงเวลา โดยในเริ่มต้นเป็นการทำงานของกลุ่มผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียน ได้เริ่มกิจกรรมในปี พ.ศ. 2503 ใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการจัดหาอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน”

HOW TO SUCCESS

STEP 1

NOT ALL STRESS IS BAD

While it’s often given a bad rap, the right amount of stress can actually motivate you
to get stuff done. The key thing is to recognise when stress has tipped over from
being a motivating force to an overwhelming emotion.

STEP 2

20 MINUTE STUDY RULE

No one can study for six hours straight and be effective. Break up your time into
twenty-minute chunks for the most effective use of your brain.

STEP 3

STAY OUT LOUD

The best way to really remember and learn is to talk about what you’re learning out
loud, without using any notes.

STEP 4

BREAKS = GOOD CONSTANT
DISTRACTION = BAD

Taking planned and timed breaks will help you remain on task, but checking your

social every 5 minutes is a sure -fire study fail. Research shows that it can take up to
twenty minutes to refocus on your task once you’ve been distracted.

STEP 5

SLEEP IS YOUR FRIEND

If you get a good night’s sleep before your exam, you are scientifically proven to
retain more of what you studied the day before than if you stay up crazy late.

สมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวัน

  • 2 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • 02-652-4401
  • 02-652-4402

แผนที่และการเดินทาง

ติดตามข่าวสาร

Copyright © 2019 | สมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวัน