สมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวันเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของ ผู้ปกครอง และครู ทำงานร่วมกันโดย ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ นักเรียน สมาคมฯ

ผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียน มุ่งสนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี สวัสดิการ กิจกรรม..

ให้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมที่สำคัญจากบ้าน สู่โรงเรียน และ จากโรงเรียนมาสู่บ้าน..

สมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวันเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของ ผู้ปกครอง และครู ทำงานร่วมกันโดย ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ นักเรียน สมาคมฯ มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็น 2 ช่วงเวลา โดยในเริ่มต้นเป็นการทำงานของกลุ่มผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียน ได้เริ่มกิจกรรมในปี พ.ศ. 2503 ใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการจัดหาอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน”