ขั้นตอนสั่งจองพระ

ขั้นตอนที่ 1. เข้าไปในเวปไซด์ https://ptapatumwan.com เข้าลิงค์ "สั่งจองพระ"

ขั้นตอนที่ 2. เลือกแบบพระที่ต้องการสั่งจอง

การจองแบบชุด มีทั้งหมด 4 แบบ ดังต่อไปนี้

 • แบบที่  1 ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 9,999 บาท รับพระพุทธรูปพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวันหน้าตัก 9 นิ้วสร้างเนื่องในโอกาส ครบรอบ 67 ปี
 • แบบที่  2  ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 55,000 บาท รับชุดกรรมการใหญ่ ทั้งชุด 6 องค์ ประกอบด้วยพระพุทธรูปหน้าตัก 9 นิ้ว
  เนื้อโลหะผสม, พระเนื้อทองคำ, พระเนื้อสามกษัตริย์, พระเนื้อเงิน, พระเนื้อนวโลหะ และ เหรียญเสมา รายการละ 1 องค์
  ทุกรายการตอกโค้ดและรันนิ่งนัมเบอร์เดียวกันทั้งชุด
 • แบบที่ 3 ร่วมบริจาค จำนวน 5,500 บาท รับชุดกรรมการกลาง ประกอบด้วย พระเนื้อสามกษัตริย์ พระเนื้อเงิน พระเนื้อนวโลหะ
  และ เหรียญเสมา รายการละ 1 องค์ ทุกรายการตอกโค้ดและรันนิ่งนัมเบอร์เดียวกันทั้งชุด
 • แบบที่ 4 ร่วมบริจาค จำนวน 3,300 บาท ชุดกรรมการเล็ก  ประกอบดว้ ย พระเนื้อเงิน พระเนื้อนวโลหะ และเหรียญเสมา
  รายการละ 1 องค์ ทุกรายการตอกโค้ดและรันนิ่งนัมเบอร์เดียวกันทั้งชุด

 

การจองพระพุทธรูปแบบองค์เดี่ยว ดังต่อไปนี้

 • ชุดพระเนื้อทองคำน้ำหนัก 15.2 กรัม 39,999 บาท
 • พระสามกษัตริย์ องค์ละ 2,499 บาท
 • พระเนื้อเงิน องค์ละ 1,999 บาท
 • พระเนื้อนวโลหะ องค์ละ 999 บาท
 • เหรียญเสมาเนื้อทองแดง องค์ละ 499 บาท

 

ขั้นตอนที่ 3. กดปุ่ม “สั่งจอง”

ขั้นตอนที่ 4. จะแสดงรายการที่ท่านจองพร้อมกับราคาที่ต้องชำระ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดแล้ว กดปุ่ม “ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน” 

หรือ หากท่านมีความประสงค์จะสั่งจองรุ่นอื่นต่อ กรุณากดปุ่ม "เลือกซื้อสินค้าต่อ" และ "ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 - 4 อีกครั้ง"

ขั้นตอนที่ 5. กรอกรายละเอียดของผู้สั่งจอง  เพื่อเป็นข้อมูลในการจอง ต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยในทุกๆข้อมูลและที่สำคัญต้องให้ E-Mail address
เพื่อจัดส่งการยืนยันการจองและการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 6. กดปุ่ม "สั่งซื้อ"

ขั้นตอนที่ 7. จะปรากฏ “รายการสั่งซื้อที่ได้รับ” พร้อมเลขที่การสั่งซื้อ และ รายละเอียดของบัญชีที่จะโอนเงินคือ ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี 052-0-51044-5 ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน พร้อมกับจะได้รับ E-mail ยืนยันทันที
ให้ท่านชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนที่ 8. เข้าหน้าเวปไซค์ https://ptapatumwan.com กดลิงค์  “แจ้งการชำระเงิน” เมื่อท่านได้โอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 9. กดปุ่ม “แจ้งการชำระเงิน” ท่านจะได้รับ E-mail ตอบกลับยืนยันการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 10. เจ้าหน้าที่สมาคมจะตรวจเช็คยอดการโอนเงิน และ แจ้งยืนยันอีกครั้งในการชำระเงินของท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง เป็นการเสร็จสิ้นการจองพระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสายด่วน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 098 9156153 คุณเอ,   081 9292724 คุณ อ้อย,   089 5112929 คุณปุ๊ก
หรือสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวันได้ที่หมายเลขติดต่อ 02 652 4401-2