คำถามที่พบบ่อย

ทำในระบบไม่เป็นทำอย่างไรดี

ติดต่อ สายด่วน Emergency contact ได้ที่ 098 9156153 คุณเอ, 081 9292724 คุณอ้อย, 089 5112929 คุณปุ๊ก หรือเข้าไปที่ Line กลุ่ม “บริการการจองพระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน”

Back to Index

ยอดโอนเงินไม่ครบ โอนผิด โอนมากกว่า 1 ครั้ง ต้องทำอย่างไร

โทรประสานเจ้าหน้าที่ สายด่วน ที่ Emergency Contact 098 9156153 เอ, 081 9292724 อ้อย, 089 5112929 ปุ๊ก

Back to Index

หากจองผิด ต้องการทำการจองใหม่ ต้องทำอย่างไร

หากได้ยืนยันการจองแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ผู้จองไม่ต้องยืนยันการชำระเงิน แต่ให้ทำการจองเข้ามาใหม่โดยระบบจะยึดคำสั่งจองที่สมบูรณ์จากการแจ้งโอนชำระเงิน

Back to Index

ในกรณีไม่มี E-mail ต้องทำอย่างไร

ให้ท่านเข้าไปใน Line กลุ่ม “บริการจองพระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน”

Back to Index

E-mail ของผู้จองพระสำคัญอย่างไร

E-mail เป็นสิ่งสำคัญมากในการสั่งจองพระ รายละเอียดทุกขั้นตอนจะถูกยืนยันผ่าน E-mail

 

Back to Index

พระพุทธรูปจำลองเปิดให้ทำการจองกี่แบบ

มีหลายแบบเพื่อให้ทุกท่านได้เช่าบูชา สามารถเข้าไปที่ระบบการจองพระ https://ptapatumwan.com   กดเข้าลิงค์  “สั่งจองพระ” จะระบุแบบต่างๆ ของพระพุทธรูปที่เปิดให้จอง

Back to Index

เลขที่การจองสำคัญอย่างไร

เลขที่การจอง จะปรากฏเมื่อได้เลือกจองพระที่ต้องการโดยท่านจะได้รับการยืนยันเป็นหมายเลขการจอง และ จำนวนเงินเพื่อโอนเงิน เลขที่การจองจะถูกบันทึกในระบบเพื่อบันทึกการสั่งจอง และนำเลขที่ได้รับจากการจองมารับพระพุทธรูป

Back to Index

จะทราบได้อย่างไรว่า ขั้นตอนการจองและขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

จะได้รับ E-mail ยืนยันการจอง, การชำระเงิน และ นัดหมายวันรับพระพุทธรูป

Back to Index