สถานะการแจ้งโอนเงิน

ระบบได้รับการแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ทางสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และ สถานที่ในการรับของ ในเวปไซด์
และ ทุกสื่อของสมาคมฯ ต่อไป