ร่วมบริจาคสร้างพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน

พระพุทธรูปพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวันหน้าตัก 9 นิ้ว
สร้างเนื่องในโอกาส ครบรอบ 67 ปี

จัดสร้าง 67 องค์

องค์ละ 9,999 บาท

ร่วมบริจาคสร้างพระชุดกรรมการใหญ่ 55,000 บาท
มีจำนวน 67 ชุดตอกโค้ดและหมายเลขรันนิ่งเบอร์เดียวทั้งชุด

ประกอบด้วย

พระพุทธรูปพระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวันหน้าตัก 9 นิ้ว

พระพุทธประทานพรเนื้อทองคำ

พระพุทธประทานพรเนื้อสามกษัตริย์

พระพุทธประทานพรเนื้อเงิน

พระพุทธประทานพรเนื้อนวโลหะ

เหรียญเสมาพระพุทธประทานพรเนื้อทองแดง

ร่วมบริจาคสร้างพระชุดกรรมการกลาง 5,500 บาท
มีจำนวน 99 ชุด ตอกโค้ดและหมายเลขรันนิ่งเบอร์เดียวทั้งชุด

ประกอบด้วย

พระพุทธประทานพรเนื้อสามกษัตริย์

พระพุทธประทานพรเนื้อเงิน

พระพุทธประทานพรเนื้อนวโลหะ

เหรียญเสมาพระพุทธประทานพรเนื้อทองแดง

ร่วมบริจาคสร้างพระชุดกรรมการเล็ก 3,300 บาท
มีจำนวน 199 ชุดตอกโค้ดและหมายเลขรันนิ่งเบอร์เดียวทั้งชุด

ประกอบด้วย

พระพุทธประทานพรเนื้อเงิน

พระพุทธประทานพรเนื้อนวโลหะ

เหรียญเสมาพระพุทธประทานพรเนื้อทองแดง

พระพุทธประทานพรเนื้อทองคำ หนัก 15.2 กรัม
องค์ละ 39,999 บาท

99 องค์

พระพุทธประทานพรเนื้อสามกษัตริย์
องค์ละ 2,499 บาท

299 องค์

พระพุทธประทานพรเนื้อเงิน
องค์ละ 1,999 บาท

499 องค์

พระพุทธประทานพรเนื้อนวโลหะ
องค์ละ 999 บาท

999 องค์

เหรียญเสมาพระพุทธประทานพรเนื้อทองแดง
องค์ละ 499 บาท

2999 องค์

ขั้นตอนการบริจาคสร้างพระ

เลือกรายการ

คุณสามารถคลิกปุ่ม “บริจาคสร้างพระ”

เลือกรุ่น

สามารถเลือกดูรายละเอียดของพระแต่ละรุ่นได้

ยืนยันการบริจาค

ตรวจเช็ครายการให้ดีแล้วกดปุ่มบริจาค

แจ้งการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมส่งสลิปการโอนชำระเงินร่วมบริจาคสร้างพระ