สุขภาพบ้านปทุมวัน ต้องให้ทีมแพทย์ผู้ปกครองดูแล

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน นำคณะแพทย์ผู้ปกครองผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำในการอ่านผล check upร่างกายประจำปี 2563 ให้กับ คณาจารย์ และ พนักงาน ส.มศว การตรวจร่างกายประจำปีเพื่อดูว่าร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงปกติดีหรือไม่ และตรวจหาว่าเรามีความเสี่ยงในการเกิดโรคใดในอนาคตหรือไม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และมีช่วงอายุที่ยืนยาว หากพบว่าอาจารย์ท่านใดมีความเสี่ยงต่อโรค คณะหมอจะให้คำแนะนำและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

การตรวจสุขภาพอาจารย์ และ พนักงาน ส.มศว เป็นการดูแลซึ่งกันและกันในบ้านปทุมวันปฏิบัติกันมากทุกๆปี ด้วยความห่วงใยเพื่อให้บุคลากรในบ้านปทุมวันทุกท่านได้มีสุขพลานามัยที่ดีเพื่อรับมือกับเด็กๆ ส.มศว ต่อไป หลังจากเสร็จภารกิจ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ มอบรางวัลให้กับคณะแพทย์ด้วย พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน ด้วยค่ะ หล่อ จิตใจงาม และ มี Mercy ด้วยค่ะ

ติดตามเรา