โรงเรียนลูก โรงเรียนของเรา

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวันขอแนะนำผู้ปกครองผู้มีจิตอาสาเปี่ยมล้นโดยได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง” ในวันไหว้ครูประจำปี 2562 คุณโยธิน เรืองเล็ก หรือ คุณบิ๊ก ใจใหญ่และเปี่ยมล้นด้วย “พลังของการเป็นผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นจิตอาสาบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ปกครองชาว ส.มศว ในการทำประโยชน์ให้กับโรงเรียน คุณโยธินและ คุณวรรชมล เรืองเล็ก ภรรยา เป็นผู้ปกครองของ นางสาวพสชนัน​ เรืองเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเด็กชายเมธากานต์​ เรืองเล็ก​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2541 จาก IIT – Illinois Institute of Technology, ณ เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รุ่นที่ 31

ปัจจุบันคุณโยธิน เรืองเล็ก ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และ เป็นอาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มากว่า 16 ปี ได้นำความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมที่ร่ำเรียน และมีประสบการณ์อย่างชำนิชำนาญมาเป็นที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

  1. งานออกแบบปรับปรุงห้องเรียน
  2. งานออกแบบปรับปรุงห้องธุรการ
  3. งานออกแบบปรับปรุงห้องคหกรรม
  4. งานออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ยังเป็นคุณพ่อจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม ทั้งสองท่านได้กล่าวว่าการมีจิตสาธารณะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาโรงเรียนของลูก เป็นสถานที่ ซึ่งผมได้ร่ำเรียนมาในอดีต การทำงานให้กับโรงเรียนเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆ และ เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสังคมไทยของเรา เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และช่วยสอนให้เด็กๆ เป็นคนมีจิตใจเมตตา รู้จักการให้ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นวิธีการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคมได้อย่างดี

ผู้ปกครองทุกคนสามารถเป็นจิตอาสาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนได้เหมือนกับครอบครัวคุณโยธิน สิ่งที่ได้จากการทำจิตอาสา คือ เกิดพลังเครือข่าย พ่อ แม่ และ ผู้ปกครองที่เข้มแข็งร่วมกันพัฒนาโรงเรียนโดยผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือลูกๆ ของเรานั่นเอง “โรงเรียนลูก โรงเรียนของเรา”

วริษฐา สุขคง

ติดตามเรา