ให้ท่านเข้าไปใน Line กลุ่ม “บริการจองพระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน”