วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“ก้าวไปพร้อมกับโรงเรียน มุ่งสนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี กิจกรรมและนันทนาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาชั้นนำระดับประเทศ”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“ก้าวไปพร้อมกับโรงเรียน มุ่งสนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี กิจกรรมและนันทนาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาชั้นนำระดับประเทศ”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“ก้าวไปพร้อมกับโรงเรียน มุ่งสนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี กิจกรรมและนันทนาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาชั้นนำระดับประเทศ”

ประวัติความเป็นมา

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

ผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียน มุ่งสนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี สวัสดิการ กิจกรรม..

ให้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมที่สำคัญจากบ้าน สู่โรงเรียน และ จากโรงเรียนมาสู่บ้าน..

รู้จักกับเรา

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Click edit butto

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

แบบฟอร์ม และใบสมัครต่างๆของทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวัน

  • 2 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • 02-652-4401
  • 02-652-4402

แผนที่และการเดินทาง

ติดตามข่าวสาร

Copyright © 2019 | สมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวัน